Як правильно перевірити лазерний рівень на точність

При виконанні будівельних робіт часто необхідний будівельний рівень, але ті, хто ним користується, можуть і не знати, що потрібно періодична перевірка точності приладу. Щоб перевірити точність, необхідно знати, як зробити це правильно, оскільки не можна бути повністю впевненим у правильності показань лазерного нівеліра.

лазерні рівні

Лазерний рівень дозволяє проводити будівельні вимірювання з максимально високою точністю.

Точність - це одна з головних характеристик приладу. Фахівці рекомендують перевіряти точність вимірювального приладу раз в 2 або 3 місяці. Якщо при зберіганні приладу виникають труднощі, як і при транспортуванні апарату або його експлуатації, то вони можуть послужити причиною виникнення збоїв в його роботі.

Що слід знати для проведення якісної перевірки точності рівня?

Будь-вимірювальний прилад має відповідну для його моделі похибка вимірювання. Лазерний рівень, який є придатним для проведення якісних вимірів, може мати похибку, що становить не більше 0.2 мм / м. Багатьма відомими і звичайними підприємствами виробляються дешеві лазерні рівні (за ціною від 50 $ до 200 $). Це пристрої, що мають аматорський клас, допустима похибка яких становить 0.5-0.8 мм / м.

Лазерний рівень

Основні функції побутового лазерного рівня.

Якщо брати до уваги лазери, що має ручне вирівнювання на основі бульбашкового рівня, то при цьому існує ймовірність неточного проведення вимірювань і перевірки. Для перевірки горизонтальній площині знадобиться сам лазер, встановлений на спеціальний штатив, що має важіль регулятора висоти. Щоб перевірити точність, апарат встановлюють недалеко від стін, на які необхідно нанести мітки.

Нівелір працює в двох площинах. Одна є горизонтальною і позначається буквою Х, а друга (вертикальна) - Y. Виробники приладів часто відзначають ці літери зверху на корпусі вимірювальних пристроїв. При відсутності позначень і необхідності першої перевірки пристрою букви на корпусі слід зазначити самому.

Лазерний нівелір перевіряється згідно з інструкцією.

Горизонтальна площина повинна проходити на верху рівня, вона позначається відповідно буквами Х і Y. Дві дані осі маркуються відповідним чином на кришці пристрою зверху. Кожен промінь повинен мати перевірену вісь. Його калібрують при необхідності з використанням інструкції або звертаються до служби підтримки користувачів вимірювальних приладів.

Повернутися до списку

Як перевірити точність і провести калібрування лазерного рівня?

Повернутися до списку

Етапи перевірки точності приладу

Процес вимірів випромінювань приладу на точність лазерного рівня

Процес вимірів випромінювань приладу на точність лазерного рівня.

Проведення вимірів випромінювань приладу на точність лазерного рівня пов'язано з трьома моментами, заснованими на перевірці:

 1. Луча по горизонталі (Х).
 2. Луча по вертикалі (Y).
 3. Нахилу площині.

Для проведення перевірки вимірювального приладу діють згідно зі схемою, що передбачає наступний порядок, що дозволяє перевірити точність:

 1. Перевіряють осі X і Y, щоб з'ясувати, яка з них вимагає калібрування, так як одна з них може бути вірною, а друга - ні.
 2. Перевіряють вісь Y по обидва боки, продовжуючи перевірку при її вірної калібрування по обидва боки, а вісь Х перевіряють щодо осі Y.
 3. Перевіряють осі Х і Y відносно один одного, щоб порівняти їх позитивні і негативні значення.

Необхідно окремо розглянути всі етапи проведення перевірки кожної осі.

Щоб перевірити горизонтальний промінь Х, виконують такі дії:

Місця установки лазерної рулетки для проведення вимірювань

Місця установки лазерної рулетки для проведення вимірювань.

 1. Поміщають пристрій на штатив або мають у своєму розпорядженні його на площині, щоб воно знаходилося на відстані 30 м від стіни, а промінь Х виходив на стіну.
 2. Включають прилад.
 3. Роблять відмітку, що відповідає рівню, через який проходить центр променя.
 4. При занадто яскравому світлі користуються приймачем лазерного випромінювання.
 5. Провертають прилад на 180 °, направляючи на стіну горизонтальний промінь Х.
 6. Відзначають положення центру проекції Х недалеко від першої мітки, дотримуючись однієї лінію для двох міток.
 7. Лазерний рівень повинен мати точність, що відповідає всім характеристикам, які передбачені виробником.
 8. При знаходженні позначки в інтервалі відповідних характеристик, калібрування променя Х не потрібно. Після цього переходять до перевірки другого променя Y.
 9. В кінці перевірки горизонтальній площині проводять завмер різниці, яка є фактичним відхиленням, що характеризує стан точок: одна відзначена першою, а друга - в останню чергу.

Отримане відхилення не повинно мати значення, що перевищує значення, задане виробником приладу.

Для перевірки осі Y виконуються дії:

Принцип роботи лазерного рівня

Принцип роботи лазерного рівня.

 1. Повертають апарат під прямим кутом. Напрямок променя Y має збігатися з розташуванням стіни.
 2. Далі зазначають положення для центру проекції за допомогою приймача лазерного випромінювання, якщо є необхідність в глушіння яскравого світла.
 3. Потім здійснюють поворот нівеліра на кут, рівний 180 °, звернувши мітку Y з позитивним знаком на стіну.
 4. Після слід зазначити точку, на яку припадає центр проекції з урахуванням першої позначки.
 5. Перевіривши всі характеристики, отриману позначку порівнюють із заявленою точністю приладу.
 6. При розташуванні позначки в передбаченому інструкцією інтервалі для осі Y калібрування не виробляють.
 7. Далі продовжують здійснювати перевірку точки Х, яка є останньою по відношенню до точки Y.
Повернутися до списку

Перевірка точності приладу по вертикалі і нахилу площини

З метою проведення перевірки в проекції вертикально нівелір повертають під прямим кутом по відношенню до того стану, в якому перевіряють горизонтальну площину. Проведення всіх інших вимірів здійснюється аналогічно, що пов'язано з отриманням відхилення, яке є меншими від встановленої виробником приладу точності.

Схема установки лазерного приладу для дотримання точності вимірювання

Схема установки лазерного приладу для дотримання точності вимірювання: 1 - лазерний прилад, 2 - задана початкова точка створу, 3 - початкова марка, 4, 8 - стійки марок, 5 - промінь лазера, 6 - задана кінцева точка створу, 7 - кінцева марка.

Перед тим як перевірити точність пристрою по нахилу площини, прилад встановлюється між двома стінами в самому центрі, якщо відстань між ними невелика, наприклад, 5 м. Далі прилад включають, щоб поставити мітку на стіні з використанням доступного способу точки перетину лазерних променів. Потім роблять поворот нівеліра на 180 ° по вертикальній осі, після чого знову робиться відмітка в місці точки перетину проекцій.

Наступний етап перевірки пов'язаний з перенесенням нівеліра близько до стіни. При цьому відбувається зменшення довжини відстані між пристроєм і стіною до 0,5-0,7 м. Вдруге роблять такі ж позначки. Після перевірки точності приладу починають проводити порівняння відміток з урахуванням їх модуля різниці. Він повинен показати, що відмінність відміток не перевищує величини, яка показує точність лазерного рівня, заявлену виробником.

Можна навести відповідний приклад розрахунку модуля різниці. Якщо вона становить 3 мм, тобто (а1 - а2) = 3 мм, а (b1 - b1) = 5 мм, то обчислити похибку можна за формулою: | (а1 - а2) - (b1 - b1) |. Таким чином, | 3 - 5 | = 2 мм, тому заявлена ​​похибка порівнюється з результатом, рівним 2 мм.

Перевірка нівеліра може бути пов'язана з виявленням відхилення, що перевищує величину, встановлену виробником, тому виправлення несправності приладу своїми руками не рекомендується. Нівелір є занадто складним приладом: відкалібрувати його осей в домашніх умовах не реально. За допомогою слід звернутися до фахівця сервісного центру.

Повернутися до списку

Як перевіряють лінійний самовирівнюється лазерний рівень?

Нівелір, оснащений маятниковий механізмом, є найбільш вживаним видом вимірювального пристрою в будівництві. З мета перевірки його точності слід провести наступні операції:

 1. Виконати перший тест можна шляхом перевірки точності пристрою, враховуючи нахил в сторони горизонтальної проекції.
 2. Нівелір встановлюється на відстань, рівну 2-4 м від стіни. Потім за допомогою олівця роблять мітку, враховуючи рівень проходження променя.
 3. Далі лазерний рівень повертають вправо навколо осі, підбиваючи промінь лівим краєм до мітки. Потім правий край променя підводять до позначки в протилежну сторону.

Якщо промінь залишається на позначці, то роботу лазерного рівня можна вважати точною. При переміщенні променя вниз або вгору від самої мітки площину променя має відхилення вправо або вліво.

Після цього переходять до іншого тесту, що дозволяє перевірити точність лазерного рівня, перевіряючи кут нахилу площини назад або вперед. Для установки приладу використовують штатив, який потрібно встановити біля стіни. Далі його включають, розгортають рівень до стіни і відзначають промінь відміткою №1.

Повернувши прилад на 180 ° навколо осі, ставлять позначку №2 на другу стіну. Якщо передбачити відстань від однієї стіни до іншої, рівне 3-4 м, то воно буде достатнім, щоб перевірити точність лазерного рівня. Далі пристрій переставляється ближче до стіни, яка знаходиться з іншого боку, щоб проекція променя могла точно падати на позначку №2 при відповідній висоті штатива.

Потім лазер знову розгортають на 180 °, щоб перевірити збіг променя з відміткою №1. Якщо спостерігається збіг, то робота пристрою є точною. При розташуванні променя нижче або вище позначки відбувається завалювання площині нівеліра назад або вперед.

Додати коментар